Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKASI

Türk Kahve kültürüne göre üretilmiş kaliteli ürünleri öncelikle Gaziantep bölgesine ve bu bölgeden de tüm dünyaya bu ürünleri ulaştırmaktır.

Çevre ve Gıda Güvenliği Entegre Politikamız

 • Sektörümüzde lider olmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek kalite yönetim ve çevre yönetim sistemleri doğrultusunda yürüttüğümüz süreçleri uygulamayı, geliştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi ve bu sayede işletme verimliliğini sürekli artırmak,
 • Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını ilk defasında ve hatasız karşılamak,
 • Kalite ve gıda güvenliği yönetim sisteminin şartlarını yerine getirmek ve etkinliğini sürekli artırmak,
 • Personellerimizi sürekli eğitimler sağlayarak kişisel hataların önüne geçmek,
 • Mevcut doğal kaynakların korunması, geri kazanılması ve atıkların en aza indirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
 • "Çevreye Saygı" bilinciyle, sınırlı olan doğal kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak,
 • Müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm ilgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,
 • Müşteri, yasal mevzuatlar çevre yönetim sistemi standardı ve kalite yönetim standardı, çevre mevzuatları ve iş sağlığı güvenliği kapsamında risk tabanlı bir yapı oluşturularak belirtilen şartlara uygun üretim hizmetleri gerçekleştirmeyi,
 • Hizmet sürecinde yer alan tedarikçilerimizle, yasal mercilerle ve müşterilerimizle karşılıklı etkin bir iletişim kurmayı,
 • Tüm çalışanlarımıza entegre politikamız doğrultusunda eğitimler sağlayarak çalışmayı
TAAHHÜT EDERİZ.